PSİKOLOG ILGIN KARAÇAYLI

Psikoloji lisans eğitimini Doğuş Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Mezuniyeti öncesinde ve sonrasında birçok alanda staj yapmış, çocuk, ergen ve yetişkin alanlarında farklı projelerde yer almış ve eğitimlere katılmıştır. Eğitim sürecinde gönüllü olarak birçok projeye katılıp destekte bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir. Lisans hayatı sırasında Psikoloji Eğitimleri Derneği’nde eğitim proje sorumlusu olarak birçok eğitim düzenlemiş ve bu eğitimlere katkıda bulunmuştur.

İstanbul Psikoloji Atölyesi’nde çocuk, ergen ve yetişkin alanlarında uzman hocalarından vakaları izleme ve dinleme fırsatı bulmuştur.

Eğitimin ömür boyu devam eden bir süreç olmasıyla birlikte hala psikoloji alanındaki profesörlerden eğitim almaya ve kendisini geliştirmeye devam etmektedir. Kullandığı metot ve yöntemler günümüzün en modern ve mutlak çözüm odaklı olması terapilerindeki en önemli husustur.

Karaçaylı, tedavilerinde BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) ve Çözüm Odaklı Terapi gibi birçok modern terapi yöntemini benimsemiş ve aktif olarak kullanmaktadır.